Mazowsze

d

Programy

Programy lub plany zajęć edukacyjnych, projektów, wycieczek itp.

i

Scenariusze

Szczegółowy opis zajęć edukacyjnych, wycieczek, uroczystości itp.

l

Ćwiczenia

Karty pracy, krzyżówki, rebusy, teksty z lukami itp.

Prezentacje

Prezentacje multimedialne ukazujące walory krajobrazowe, historyczne lub kulturowe.

Dialekty i gwary

Charakterystyczne cechy lokalnego języka i zbiory materiału leksykalnego.

Legendy i podania

Pojedyncze teksty z kręgu legend, baśni, gawęd i podań.

Zasłużeni dla regionu

Biografie osób szczególnie zasłużonych dla regionu w przeszłości i współcześnie.

Atrakcje regionalne

Opisy i ilustracje miejsc lub wydarzeń o wyjątkowych walorach krajobrazowych, historycznych lub kulturowych.

k

Twórczość ludowa

Wytwory sztuki ludowej, także kulinarnej, charakterystyczne dla regionu.

Ubiory

Regionalne stroje świąteczne
i codzienne.

Mapy

Dawne mapy, plany i szkice najbliższych okolic.

Zajęcia

Typowe prace, zawody i narzędzia.

Pieśni i tańce

Pieśni, przyśpiewki i tańce regionalne.

Architektura

Typowe dla regionu cechy budownictwa.

a

Inne

Wspomnienia, relacje, opisy, wywiady, zdjęcia, obrazy itp.

© 2020 Edukacja Regionalna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Created by Codertive.