Wspólnie tworzymy platformę edukacyjną.

Zapraszamy zainteresowane osoby z całej Polski i nie tylko do publikowania materiałów z zakresu edukacji regionalnej.
Uczmy dzieci i młodzież kochać swój rodzimy zakątek, swoją Małą Ojczyznę.
Łużyce Ziemia Lubuska Pomorze Zachodnie Pomorze Gdańskie Kociewiacy Kaszubi Małopolska Ziemia Sandomierska Krakowiacy Lasowiacy Rzeszowiacy Lachy Podhale Górale Łemkowie Bojkowie Ziemia Sanocka Ziemia Przemyska Lubelszczyzna Ziemia Chełmska Ziemia Łukowska Górny Śląsk Dolny Śląsk Wielkopolska Krajniacy Pałuszanie Bambrzy Biskupianie Chazacy Ziemia Łęczycka Ziemia Sieradzka Ziemia Wieluńska Kujawy Ziemia Chełmińska Ziemia Dobrzyńska Warmia Mazury Suwalszczyzna Podlasie Polesie Mazowsze Kurpie Zielone Ziemia Płocka Kurpie Białe Księżacy
© 2020 Edukacja Regionalna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Created by Codertive.