Andrzej Bałdyga

Andrzej Bałdyga

Andrzej Bałdyga urodził się 23 marca 1963 roku w Pieszycach k. Wałbrzycha; jednakże dzieciństwo i młodość spędził w Lemanie i tu skończył Szkołę Podstawową. W latach 1978-1982 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie, gdzie zdał egzamin...