Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia ukazała się następna moja pozycja „Program edukacji regionalnej. Dziedzictwo historyczne i kulturowe Kurpiowszczyzny”, której wydawcą jest Związek Kurpiów. Mam nadzieję, że Program ten okaże się pomocny w realizacji edukacji regionalnej w szkołach podstawowych na terenie całej Puszczy Zielonej. Z całą pewnością w poszczególnych częściach Kurpiowszczyzny powinien być odpowiednio dostosowywany i modyfikowany. Można realizować go w cyklu jednorocznym po 2 godziny tygodniowo lub cyklu dwuletnim – po jednej godzinie tygodniowo na drugim etapie edukacyjnym. Dołączyłem też przykładowe karty pracy, które mogą okazać się pomocne na zajęciach, ale też stanowić inspirację do tworzenia własnych. Warto też sięgnąć do zaproponowanej przeze mnie literatury. Zasugerowany wykaz oczywiście dalece nie wyczerpuje zakresu wszystkich pozycji odnoszących się do omawianej tematyki.

Dziękuję za konsultacje i korektę Krystynie Łaszczych, Henrykowi Gadomskiemu i Mirosławowi Grzyb. Dziękuję też Bartoszowi Duda za oprawę graficzną. Wydawnictwo ukazało się dzięki wsparciu finansowemu: Burmistrza Miasta Kolno, Wójta Gminy Turośl, Wójta Gminy Łyse, Wójta Gminy Zbójna oraz Prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie, Michała Rogińskiego – Kompleks Gastronomii i Krystyny Bączek – Sala Bankietowa w Turośli. Wszystkim Sponsorom bardzo dziękuję.

Leszek Czyż