Materiał do nauki języka kurpiowskiego.
Źródło: Irena Bachmura, Danuta Staszewska – „Móźë i pśïsë po kurpśosku”

Litera ę̈ – tzw. schwa nosowa Jest to głoska pośrednia pomiędzy samogłoską a i samogłoską ę w języku ogólnopolskim. W zapisie zastępuje ogólnopolskie „ę” z wyjątkiem przypadków, w których występuje ë. Przykłady: sę̈p, dę̈by, bę̈dó.