Strona główna » Mazowsze » Legendy i podania
JEK OLSYŃOKY NA ŹELGANOC DO KOŚĆOŁA ŚLY

JEK OLSYŃOKY NA ŹELGANOC DO KOŚĆOŁA ŚLY

Tero to z Olsyn do Kadźïdła ńedaleko. Będźe coś dwa ńïle z zuchelkem. Ale dowńej to naród muśoł az do Ostrołęky chodźeć. Ńe było tyle kośćołów jï paraśïj, co tero. Ańï w Kadźïdle, ańï w Carńï, ańï w Brodowech Łąkach, chyba jedno az w Mysańcu. To łóno tak!... Ludźïska...

JEK MARYNA ZYWCEM DO ŃEBA JECHAŁA

JEK MARYNA ZYWCEM DO ŃEBA JECHAŁA

OPOWIADANIA KURPIOWSKIE Zapisał i przygotował do druku ks. Stanisław Tworkowski JEK MARYNA ZYWCEM DO ŃEBA JECHAŁA Źeće co, swaku, ńe kazdy pobozny je prawdźïźe pobozny, a bywo jï tak, ze te, co po łodpustach ćęgem latajó jï w kośćołach ławky wygńotajó, jesce gorse so...

ŹELGANOCNÓ PALMA

ŹELGANOCNÓ PALMA

Poźem wóm, ze nojźęcej roboty, to je zawdy u nas przed śwętańï Źelgejnocy. Cale oddychu ńï ma. A to śwęcónek przystrojeć, a to jojka umalować, a to znów kśotków z bźïbuły do palmy narobźeć. Nojprzód, to muśołem pomogać matce jek bźelyła śćany w alkerzu. Za śïle znów...

Przepoźedńa

Przepoźedńa

W śwęta przyjechała do nas ćotka Lełónka[1] z Wolkowech. Ćotky, to wy moze jï[2] ńe znota, ale tech Lełóncynech chopoków, to chyba kazden zno. Fajne chopoky, tylo ksyne za wyrywne. Jek gdźe pódo na muzyke, to zawdy późńej w remïźe muso nowe źerzeje robźeć. Na scęśće...

O ANDŹÏ, CO SATANOŹU POREDŹÏŁA

O ANDŹÏ, CO SATANOŹU POREDŹÏŁA

Pod samjuśkem borem, w starej chaće za wśo, śedźała sama, jek ten palec takó jedna, staró[1] Andźa. Ńïcht[2] do ńej ńe zaglądoł, ona tez z chałupy praźe ńe wyłaźïła jï tak zyła ńeborocka sama dlo śe. Nojstarse ludźe godaly, ze dowńej z Andźï, to buł fest sykowny...

Rajby

Rajby

Ńe poźem, chłopok sykowny, w ludźach śe pońejśćï; łucesany, na gębźe cerwony, w bźołej kosuly zapśętej pod syje  cerwonem faforkem.

Jek to w nasej Puscy downiej bywało.

Jek to w nasej Puscy downiej bywało.

Jek chto dziś przyjadzie z daleco na te nase Kurpsie, to sie cale ucieseć nie moze teni naseni ślicneni borani, tem śwezem pozietrzem i teni gościnneni ludziani, co tu od ziekow siedzo. Tak do śternastego, a moze i do psietnostego zieku, to tu cale zyć nie sło. Wsędy...